Vervolg leertraject

Assertiviteit en conflicthantering

## medio december wordt de informatie over dit leertraject toegevoegd aan de website ##